Quan llegim aquest evangeli la primera impressió que tenim és que Jesús ha vingut per alliberar-nos del mal. I es cert. Però la intenció més…