Durant tres mesos, l’exposició Quan la gent s’ajuda. Confraries gremials de Barcelona resta oberta al Museu Diocesà de Barcelona. “El seu objectiu fonamental és presentar…

Francesc Sendil, president de l’Associació de l’Antic Gremi de Revenedors, ens mostra amb delicadesa una de les joies patrimonials que conserva l’entitat, fundada el 1447.…

Francesc Sendil, president de l’Associació de l’Antic Gremi de Revenedors, ens mostra amb delicadesa una de les joies patrimonials que conserva l’entitat, fundada el 1447.…