Vaig tenir l'ocasió de conèixer l'aleshores mossèn Francesc quan ell era rector de Sant Esteve de Granollers. Jo vaig arribar-hi l'any 2006 com a seminarista…