Seguint la crida del papa Francesc a la sinodalitat, l’organització internacional Catholic Women’s Council ha coordinat sessions d’escolta, discerniment i pregària amb dones catòliques de més de 60 organitzacions de tots els continents que treballen pel reconeixement de la plena dignitat i igualtat de les dones a l’Església.

 Fruit d’aquest treball de gairebé un any en el qual ha participat la coordinadora de dones creients Alcem la Veu, s’ha elaborat un document que el dimarts 4 d’octubre es va lliurar a la subsecretària del Sínode de Bisbes, la religiosa Nathalie Becquart.

Tot i que les veus recollides són diverses i no és el mateix l’experiència de les dones blanques europees que les indígenes del Brasil, les africanes o les asiàtiques, on el catolicisme és una minoria, sí que hi ha una experiència compartida: el masclisme social en molts llocs és perpetuat per l’Església en comptes de ser combatut, i això crea situacions d’abús de poder, sexual o espiritual; genera una manca de confiança en la institució. Volem les esglésies al capdavant de la defensa de les dones i els infants, denunciant els abusos de tota mena, sent testimonis reals i coherents d’igualtat i respecte.

En alguns llocs les dones més joves ja no s’acosten a les esglésies o altres les abandonen perquè no s’hi senten reconegudes. En canvi, en altres indrets, existeixen comunitats que són inclusives, obertes, espais que porten curació i creixement i on el lideratge és compartit.

Quan afirmem que les dones són Església, els indígenes són Església, els pobres són Església, els migrants i refugiats són Església, les persones divorciades i tornades a casar són Església, les persones LGBTQ+ són Església, convertim les nostres comunitats en espais d’acollida de la vida.

Aquests dies, quan celebrem els 60 anys del Concili Vaticà II, deixem que els goigs i les esperances, les tristeses i les angoixes del nostre temps, siguin també els dels i les deixebles de Crist.

L’àgora de l’Església a Catalunya només és possible si hi ets tu. Fes-te de la comunitat "Catalunya Cristiana"!