Aquests dos apòstols van predicar junts i per això se celebren el mateix dia. De sant Simó, anomenat “cananeu” o “el zelota”, no en sabem gran cosa, tot i que el segon sobrenom indica que potser hauria format part d’aquest grup devot i radical. Judes Tadeu era parent proper de Jesús, possiblement un cosí. Se li atribueix la carta del Nou Testament que porta el seu nom. Tots dos van predicar per diversos llocs del Pròxim Orient, des de Mesopotàmia fins a Egipte, traient dimonis i convertint molta gent a la fe en Crist. Sant Simó i sant Judes van morir màrtirs.