Aquests dos germans de la ciutat de Tessalònica van estudiar i ensenyar filosofia a Constantinoble. Van ser enviats per l’emperador bizantí a convertir la regió de Moràvia, les actuals Txèquia i Eslovàquia. Per a tal fi Ciril i Metodi van crear un alfabet adaptat a les llengües eslaves (avui conegut com a ciríl·lic) i hi van traduir les Escriptures. La seva missió va tenir una bona acollida i malgrat la malfiança d’alguns bisbes llatins a causa de l’ús litúrgic de les llengües eslaves, van rebre la benedicció del mateix Papa, que els va animar a continuar la tasca evangelitzadora. Són els patrons d’Europa, dels pobles eslaus i de l’ecumenisme.