La mare de sant Agustí va néixer dins d’una família cristiana a l’actual Algèria. Malgrat això es va casar amb un pagà bevedor i violent. Mònica va dur sempre una vida de pregària i austeritat, i va demanar especialment a Déu per la conversió del seu marit i del seu fill: el marit es va convertir al cristianisme al llit de mort i Agustí, després de moltes provatures, va esdevenir el gran Pare de l’Església llatina. Ell mateix explica que el testimoni i la pregària de la seva mare van ser fonamentals perquè acabés abraçant el cristianisme. Santa Mònica va morir a Ostia, prop de Roma, molt respectada per tota la comunitat cristiana.