Encara que les notícies històriques són més aviat escasses, sabem que santa Gladis era filla del rei de Gal·les. De jove es va casar, en contra de la voluntat de la família, amb sant Gundleu, i tots dos van dur una vida errant i sense llei. Al cap d’uns anys un dels mateixos fills que van tenir, sant Cadoc, va aconseguir que es penedissin dels seus actes i es convertissin. A partir de llavors Gundleu es va fer monjo i Gladis també va entrar a la vida religiosa. Finalment, ella va optar per viure com a ermitana en un lloc apartat de l’interior de Gal·les.