Pertanyent a una família noble, amb menys de vint anys la jove Clara va quedar profundament impactada
per les paraules d’una prèdica de sant Francesc
. Veient que el seguiment de Crist implica la renúncia a tot, ella i algunes companyes van abandonar les riqueses i van fundar el segon orde franciscà, conegudes com a dames pobres o clarisses. Durant quaranta anys va viure en una gran pobresa juntament amb les seves germanes a l’ermita de Sant Damià, als afores d’Assís. L’exemple de Clara va acabar arrossegant moltes altres noies i les comunitats de clarisses van créixer ràpidament. Ella i sant Francesc van establir una amistat generosa i senzilla, model de vida fraterna per a qualsevol cristià. Santa Clara va ser canonitzada el 1255 per Alexandre IV.