Jurista, escriptor i pensador, Tomàs More era un home extraordinàriament culte, format a Oxford, bon
coneixedor del llatí i del grec, i al mateix temps pare de família devot i pietós. L’any 1529 va ser nomenat
lord canceller d’Anglaterra, càrrec equivalent al de primer ministre, i es va convertir en l’home de màxima confiança del Rei. Però quan Enric VIII va decidir, per poder-se divorciar i casar de nou, trencar amb l’Església catòlica i convertir-se ell mateix en cap de l’Església d’Anglaterra, sant Tomàs More s’hi va oposar frontalment. El futur màrtir es va declarar fidel al Papa i es va negar a signar l’anomenada Acta de Supremacia, per la qual legalment es declarava el rei cap de l’Església. Tomàs More va ser declarat culpable d’alta traïció, empresonat i executat a la torre de Londres. Pius XI el va canonitzar l’any 1935 juntament amb altres màrtirs anglesos coetanis de More, com ara sant Joan Fisher (1469 – 1535).