Malgrat que no ens n’ha arribat documentació fidedigna, la tradició diu que durant la persecució
de Dioclecià de l’any 304
santa Julita i el seu fill Quirze (també conegut com a Ciríac o Cir) van ser
arrestats a la ciutat de Tars, al sud del que avui és Turquia. Van ser portats tots dos davant del governador i, malgrat les amenaces de tortura, la mare es va negar a abjurar del cristianisme. La sorpresa va venir quan el petit Quirze va fer una defensa de la fe en Jesucrist amb un discurs teològicament perfecte. A continuació, mare i fill van patir un seguit de martiris, i com que es van mantenir fidels a la fe, finalment van ser executats. A l’edat mitjana el culte a sant Quirze es va fer molt popular, especialment a França.