Amb dinou anys va sentir la vocació religiosa i va poder anar a estudiar filosofia a París, on va tenir com a company de classe sant Francesc Xavier. Més tard també va conèixer sant Ignasi de Loiola, i després d’un mes d’exercicis sota la direcció del mateix fundador dels jesuïtes, el 1534 Pere Favre va entrar a la Companyia de Jesús. Aviat va destacar com a eminent predicador i per aquest motiu va viatjar per mig Europa evangelitzant. Les seves prèdiques van ser escoltades per terres germàniques, on va defensar l’Església catòlica davant les crítiques del protestantisme. També va predicar al nord d’Itàlia, a la seva Savoia natal, Portugal i Castella. Aquesta intensa tasca pastoral només es va veure condicionada pel seu delicat estat de salut, que li va impedir assistir com a teòleg al Concili de Trento. Va morir jove, amb quaranta anys d’edat, però la seva vida va ser un exemple d’humilitat i d’acceptació de la voluntat de Déu. Va ser canonitzat l’any 2013 pel papa Francesc.