Nascut a la ciutat italiana de Ravenna, Pere Damià va entrar al monestir benedictí de Fonte Avellana, del qual va esdevenir prior. Va renovar la vida espiritual de la comunitat, alhora que va ampliar la biblioteca. Amic del papa Gregori VII, va ser un dels seus principals assessors alhora d’emprendre la reforma de l’Església. Com a legat papal, sant Pere Damià va lluitar contra la intromissió del poder polític en l’Església, i contra la simonia o compra de càrrecs eclesiàstics. En els seus escrits esperona monjos i clergues a dur una vida exemplar, a allunyar-se de l’afany de poder i a viure en celibat. Va ser canonitzat per Lleó XII el 1823.