Aquest conegut sant va néixer a Escòcia, però raptat i venut com a esclau es va veure obligat a fer de pastor a Irlanda, llavors terra pagana. Quan va poder recuperar la llibertat va passar per diversos monestirs del continent, on es va formar en teologia amb la idea de tornar a Irlanda per evangelitzar-la. De nou a l’illa, sant Patrici es va dedicar amb cos i ànima a la tasca missionera i l’èxit va ser rotund. Els irlandesos van abraçar ràpidament el cristianisme, i en pocs any ja eren ells els que anaven a predicar arreu d’Europa. De resultes de la predicació de sant Patrici el cristianisme irlandès va tenir durant segles un fort caràcter monàstic.