Pertanyent a una família aragonesa molt humil, sant Pasqual Bailón va ser pastor fins als 24 anys. Destaca per la seva pietat i la devoció a l’eucaristia. A partir d’una experiència mística va entrar als franciscans de la reforma alcantarina i va viure en diversos convents d’Alacant i Múrcia. Com a frare es va ocupar sempre de les feines més humils de la comunitat, i va demostrar una gran dedicació personal als pobres i als malalts, i una gran admiració pel Santíssim Sagrament. Va obrar diversos miracles i per això en vida va ser molt admirat pel poble. Va passar els darrers anys de vida al convent de Vila-real. El papa Alexandre VIII el va canonitzar el 1690.