Pertanyent a una família patrícia, Pacià estava casat i tenia un fill, Dextre, que va servir a la cort de l’emperador Teodosi, a Roma. Com a bisbe de Barcelona, sant Pacià va escriure diverses obres sobre els sagraments, més en concret sobre el baptisme, i contra les heretgies i la pervivència dels costums pagans. També s’han conservat algunes de les seves cartes. D’ell és coneguda la frase «El meu nom és cristià, el meu cognom catòlic». El seu testimoni va deixar una empremta profunda a la diòcesi i se’l venera des de ben antic. Home de gran erudició teològica i filosòfica, va ser elogiat per sant Jeroni i se’l considera un dels Pares llatins de l’Església.