Aquest conegut màrtir pertanyia a la classe alta i conservadora del Salvador. Després d’anys de sacerdoci, va ser nomenat bisbe de diverses diòcesis del seu país natal i finalment, el 1977, arquebisbe de la capital, San Salvador. En aquest ministeri es va adonar de la repressió i la violència a què el govern sotmetia la població i els capellans compromesos amb els pobres. A partir d’aquell moment Mons. Òscar Romero va fer un tomb, i amb l’Evangeli a la mà es va posar de part dels necessitats, i no va dubtar a denunciar la injustícia imperant i acusar-ne directament el govern. Després de diverses amenaces va ser assassinat pels esquadrons de la mort, una milícia governamental, mentre celebrava missa, just en el moment de la consagració. El papa Francesc el va canonitzar l’any 2018 i és patró de Càritas Internacional.