Segons la tradició, sant Onofre es va retirar a viure com a ermità a la zona de la Tebaida, a l’Alt Egipte. D’aquesta manera volia imitar sant Joan Baptista, el qual, —per preparar els altres i preparar-se ell mateix per a la vinguda de Crist— va dur una vida d’ascesi i pregària al desert. S’alimentava només de dàtils de les palmeres i es vestia amb una senzilla túnica feta de fulles cosides. Onofre va ser un sant molt popular a l’edat mitjana tant a Orient com a Occident, sobretot entre els monjos, que el tenien com a model. La seva vida va ser recollida per sant Pafnuci, jove que es va convertir en deixeble seu i va continuar la tradició dels anacoretes al desert d’Egipte.