L’arcàngel sant Miquel surt esmentat per primera vegada ja a l’Antic Testament, concretament al llibre del profeta Daniel, on apareix com a protector del poble d’Israel. Al Nou Testament el trobem sobretot al llibre de l’Apocalipsi com a cap dels exèrcits celestials que combaten contra Satanàs i el seu estol d’àngels caiguts. Pel seu paper primordial en aquesta batalla a la fi dels temps, també se li atribueix el paper de pesar les ànimes dels difunts i veure així si, segons les seves accions, han d’anar al cel o a l’infern. La devoció a sant Miquel està molt estesa des d’antic per tota l’Església, tant a Orient com a Occident. Hi ha dedicats a ell nombrosos santuaris i esglésies per tot Europa i apareix molt representat en la pintura i escultura religiosa. Els altres arcàngels que se celebren aquest dia són Gabriel i Rafael.