Segons s’explica en el Llibre dels Fets dels Apòstols, sant Maties (també conegut en llengua catalana com a Macià) va ser escollit com a dotzè apòstol per substituir Judes. Havia estat un fidel seguidor de Jesús des d’un bon començament, i havia presenciat la passió del Senyor. Com els altres deixebles, també ell es va dedicar a predicar l’Evangeli per diverses terres. Més en concret, Maties va evangelitzar Judea, Capadòcia, Egipte i la costa del Mar Negre. Sembla que va ser en aquesta darrera zona, possiblement en terres de la Geòrgia actual, que l’apòstol va ser lapidat fins a la mort. Es conserven relíquies de sant Maties a la basílica de Santa Maria la Major de Roma.