L’evangelista sant Marc apareix als Fets dels Apòstols com a deixeble de sant Pere i company de viatge
de sant Pau. Marc va anar a predicar a Egipte, concretament a la cosmopolita ciutat d’Alexandria, de la qual va ser el primer bisbe. D’aquesta manera fundava una comunitat cristiana que avui dia encara es manté i que durant segles tindria una gran importància teològica i filosòfica per a tota l’Església. Va ser a Alexandria on va escriure l’evangeli, breu, intens i concís, el qual serviria de base per als altres, sobretot per als de Mateu i Lluc. Marc va morir màrtir i ha gaudit des de sempre d’una gran veneració a Egipte i Venècia, llocs dels quals és patró.