A les seves cartes sant Pau es refereix més d’una vegada a Lluc, un cristià pel que sembla d’origen grec i pagà (tot i que també podria ser un jueu de llengua grega) i que es dedica a la medicina. Des dels primers segles l’Església l’ha identificat com l’autor de l’Evangeli que porta el seu nom. Probablement nascut a Antioquia, hauria estat deixeble i col·laborador de sant Pau en els seus viatges. A part de l’Evangeli, va escriure els Fets dels Apòstols, textos tots dos que Lluc va concebre com a dos volums d’una sola obra. Una tradició posterior també l’ha considerat pintor, i així hauria estat el primer a retratar Jesús i la Mare de Déu. Per això és el patró dels pintors i dels artistes en general.