La tradició ha atribuït a sant Josep l’ofici de fuster. El pare adoptiu de Jesús, doncs, va exercir un ofici d’artesà, ocult i humil, entre els seus veïns de Natzaret. Va ser amb el treball de les seves mans, amb la suor del seu front, que Josep va tirar endavant la Sagrada Família. El seu exemple ens fa evident que el treball no és cap maledicció, sinó una necessitat i un do. Amb la festa de Sant Josep obrer l’Església recorda especialment tots els treballadors i els drets laborals, sense els quals el treball manca de la dignitat humana més elemental.