Aquesta noble francesa quan tenia 28 anys i quatre fills va quedar viuda. Des d’aleshores es va dedicar a la cura de la família i a la pregària. Al cap d’uns anys va tenir una visió en què se li apareixia un home que havia de ser el seu director espiritual. Quan pocs temps després va conèixer sant Francesc de Sales el va reconèixer com l’home del somni. A partir de llavors santa Joana Francesca de Chantal va aprofundir en l’espiritualitat i, aconsellada pel seu director espiritual, va fundar l’orde de la Visitació de Nostra Senyora. La fundació de les visitacionistes al començament estava pensada sobretot per a viudes. Amb santa Joana al capdavant l’orde va conèixer una gran expansió per tot França i després per la resta d’Europa i les colònies. El papa Climent XIII la va canonitzar el 1767.