Noble castellà d’ascendència jueva, Joan d’Àvila va estudiar dret a Salamanca i filosofia i teologia a Alcalá
de Henares. Quan els seus pares van morir va donar tots els seus béns als pobres i va ser ordenat. Destinat a Andalusia per tal d’assegurar la fe en un entorn on encara hi havia molta població musulmana, es va crear enemics per predicar contra els abusos dels rics, i la Inquisició el va acabar empresonant. Quan va recuperar la llibertat, les seves predicacions es van fer molt populars. Pel seu prestigi teològic, sant Joan d’Àvila es va convertir en director espiritual dels principals sants de l’època, com ara santa Teresa d’Àvila, sant Joan de la Creu, sant Francesc de Borja o sant Joan de Déu. El papa Pau VI el va canonitzar l’any 1970.