De família benestant de tradició jurídica, Joan Baptista de La Salle va ser ordenat de prevere i va fer de
canonge a la catedral de la seva Reims natal. Sensible a la realitat social del seu temps, va obrir una petita escola per a nens pobres. Veient la necessitat d’educar la classe social més desfavorida, el 1681 va fundar els Germans de les Escoles Cristianes, més coneguts com a Germans de La Salle. Poc més tard es va desprendre dels seus béns i els va donar als pobres per pal·liar els efectes d’una gran fam que va afectar França. Dedicat tota la vida a l’ensenyament, va posar les bases de la pedagogia moderna. Lleó XIII el va canonitzar l’any 1900 i Pius XII el va proclamar patró dels mestres i professors.