Pertanyent a una família pagana de l’actual Eslovènia o Croàcia va rebre el baptisme, però no es va convertir de debò fins que anys més tard va començar a estudiar teologia. A partir de llavors, va dur una vida retirada com a anacoreta al desert de Síria, i es va dedicar a l’estudi i a la traducció de les Escriptures al llatí, tasca que va durar uns 30 anys. Sant Jeroni encara va tenir temps, però, de ser secretari del papa Damas I. Va passar els darrers anys de vida dedicat a l’estudi i la pregària a Terra Santa, on finalment va morir. Se’l considera un dels grans Pares llatins de l’Església i és el patró dels arxivers i bibliotecaris.