Aquest doctor de l’Església pertanyia a una família amb nombrosos sants oriünda de Cartagena. Home de gran pietat, es va fer anacoreta, i va ajudar el seu germà, sant Leandre, arquebisbe de Sevilla, a convertir els visigots de l’arrianisme al catolicisme. Més tard, sant Isidor va succeir el seu germà a la seu de la ciutat andalusa. En aquest ministeri va destacar com a autor prolífic i gran reformador: va escriure diccionaris, enciclopèdies, llibres de teologia, d’història i regles per a ordes religiosos. Així mateix, va obrir seminaris, va enriquir la litúrgia mossàrab i va presidir importants concilis hispànics.