Fill d’una de les famílies més riques i poderoses de Roma, emparentat amb tota la classe política i
eclesiàstica de la ciutat, Gregori ho va deixar tot per fer-se monjo benedictí. Com a fill de sant Benet va aprofundir en l’espiritualitat cristiana i va deixar escrites diverses obres teològiques i místiques. Però la vida del claustre se li va acabar quan l’any 590 va ser escollit Papa i es va convertir en el primer monjo que era elegit bisbe de Roma. Al capdavant de l’Església va destacar per enviar missioners molt ben formats arreu d’Europa i el nord d’Àfrica, entre ells sant Agustí de Canterbury. També es va dedicar a fomentar la música litúrgica i a recollir melodies; d’aquí que, encara que ell no en fos pròpiament el creador, el cant gregorià prengués el nom d’aquest monjo que va arribar a Papa.