Aquest conegut sant jesuïta pertanyia a la noblesa valenciana. Com a tal va ser marquès de Llombai, duc de Gandia i va arribar a ocupar el càrrec de lloctinent de Catalunya. Però a la mort de la seva esposa, i quan els fills ja eren prou grans, Francesc de Borja va renunciar a tots els seus privilegis i va ingressar a la Companyia de Jesús. Després dels estudis de teologia i de ser ordenat, Ignasi de Loiola en persona li va encomanar diverses tasques dins de la Companyia, fins que al cap d’uns anys Francesc va ser nomenat general dels jesuïtes. En aquest càrrec va impulsar notablement les missions a Amèrica, va fer obrir nombrosos col·legis i va procurar que cada província de la Companyia tingués el seu noviciat. Sant Francesc de Borja va ser canonitzat per Climent X el 1671.