El sant de Gombrèn era el desè i darrer fill d’una família de carders de llana. Quan només tenia onze anys va entrar al seminari de Vic, i quan en va fer divuit va ingressar com a novici al convent dels dominics de Girona, on va ser ordenat. Va patir l’exclaustració forçosa durant les desamortitzacions, però així i tot va continuar incansablement amb la missió de predicar. Sant Francesc Coll va recórrer Catalunya de dalt a baix, i va ajudar d’aquesta manera al manteniment de la fe en el poble. Preocupat sempre per la formació religiosa dels joves, sobretot dels més pobres, el 1856 va fundar amb aquesta intenció la congregació de les Dominiques de l’Anunciata. Les religioses es van dedicar des de bon començament a l’atenció de nens i adolescents de les classes més desafavorides. Sant Francesc Coll va ser canonitzat l’any 2009 per Benet XVI