Fill de l’alta aristocràcia del Conflent, a la Catalunya nord, va ser nomenat bisbe d’Urgell l’any 1010. Va dinamitzar la diòcesi en tots els aspectes: va començar les obres de la catedral actual, hi va instituir una canònica agustiniana, va fer construir esglésies i monestirs, va obrir vies de comunicació i va impulsar una pastoral per als pobres i malalts de la diòcesi. Per tots aquests motius, ràpidament es va guanyar l’estimació del poble i l’enemistat d’alguns nobles. Va morir d’accident quan visitava les obres d’un pont sobre el riu Segre. Patró del bisbat d’Urgell.