Un dels grans profetes de l’Antic Testament. Va dur a terme la seva missió sobretot al Regne del Nord, on va criticar obertament el rei Acab per haver adoptat la religió pagana de la seva dona, Jezabel, i haver relegat la fe en el Senyor, Déu d’Israel. Davant de quatre-cents sacerdots del déu fenici Baal, només Elies va ser trobat veritablement just i fidel, i com a resultat els sacerdots pagans van ser degollats. Per tot plegat, el profeta Elies va ser durament perseguit per la monarquia, però exiliat al desert, a la muntanya del Sinaí, va ser recompensat amb la mateixa presència de Déu. Va designar Eliseu com el seu deixeble i successor. Elies no va morir, sinó que va ser endut al cel damunt d’un carro de foc.