Un dels grans profetes d’Israel en temps de l’exili a Babilònia. Per la seva intel·ligència i cultura, el jove Daniel va ocupar càrrecs de confiança a la cort del rei Nabucodonosor sense cometre mai cap infidelitat contra la Llei del Senyor. Caigut en desgràcia, va ser llançat a les feres, però miraculosament aquestes no li van fer res i es van mostrar manses com cadells. Escollit per Déu per recordar al seu poble la fidelitat a l’Aliança, Daniel va saber posar al descobert qualsevol acte d’injustícia i mentida, com quan va salvar Susanna de ser lapidada, acusada falsament d’adulteri pels seus assetjadors. El profeta Daniel és el símbol de la fermesa de la fe quan el creient no percep la presència de Déu.