Convertit al cristianisme segurament arran de la predicació apostòlica, va ser escollit com a cap de la comunitat cristiana de la capital de l’imperi l’any 88. El seu pontificat és conegut sobretot per la carta que va enviar a l’Església de Corint, que es trobava en un moment de forta crisi; en l’escrit, Climent de Roma recomana als corintis unitat i respecte per allò que han rebut dels apòstols i, per tant, de Crist mateix. En la carta el bisbe de Roma cita sovint l’Escriptura i en fa una interpretació eclesiològica que serveixi per a la vida de les comunitats cristianes. Aquest és un testimoni important per conèixer el cristianisme de l’època i per aquest motiu sant Climent és considerat un dels primers Pares de l’Església. Va morir màrtir l’any 101 durant la persecució de Trajà.