Servent de la cort d’un rei de l’actual territori d’Uganda, Carles Luanga es va convertir al cristianisme arran de la predicació dels pares blancs. L’èxit de l’activitat missionera, però, va desvetllar la desconfiança del monarca, que veia les conversions com una amenaça per al seu reialme. Per aquesta raó va ordenar va decretar una persecució dels cristians, sobretot del conversos. El resultat va ser un alt nombre de màrtirs, tant catòlics, com anglicans i luterans. Sant Carles Luanga es va mantenir fidel a la fe que havia acceptat i ser martiritzat juntament amb una vintena de companys. Pau VI el va canonitzar l’any 1964.