Aquest sant de la Toscana, quan encara era un nen va ser guarit d’una malaltia per la intercessió de sant
Francesc d’Assís, i colpit per aquesta experiència, de jove va entrar als franciscans. Ben aviat va destacar
per la seva capacitat intel·lectual i va estudiar filosofia i teologia a París, on va conèixer el dominic sant Tomàs d’Aquino i el rei sant Lluís IX. Va escriure nombroses obres teològiques, filosòfiques i comentaris de les Escriptures, a part d’una biografia de sant Francesc. Per tot plegat la contribució de sant Bonaventura al pensament cristià es considera decisiu. Al llarg de la seva vida va ser escollit general dels franciscans, posteriorment bisbe d’Albano, al centre d’Itàlia, i finalment va ser creat cardenal. El papa Sixte IV el va canonitzar el 1482.