Segons el llibre dels Fets dels Apòstols, Bernabé era originari de l’illa de Xipre, però vivia a la ciutat de Jerusalem. En convertir-se a Crist i veure les necessitats d’alguns dels germans en la fe, es va vendre unes terres que tenia per socórrer-los econòmicament. Juntament amb sant Pau va emprendre diversos viatges pel Pròxim Orient per predicar la Bona Nova de Jesús i organitzar les comunitats cristianes incipients, sobretot la d’Antioquia. Com sant Pau, Bernabé també era partidari de no exigir el compliment de la llei jueva als cristians provinents del paganisme, donant així a l’Església una dimensió universal. Va evangelitzar la seva Xipre natal, juntament amb sant Marc, i allà va ser martiritzat.