Fill de la noblesa romana, es va iniciar en els estudis, però decebut per la desídia i la mundanitat de
l’ambient que l’envoltava, i assedegat d’una vida més plena, es va retirar en solitud a la zona de Subiaco.
Aviat va fer molts deixebles que van seguir el seu exemple, de manera que es van organitzar en comunitat amb sant Benet com a abat. La vida que duien era una lloança continuada a Déu en forma de pregària i de treball per tal de fer-se humils com el mateix Crist. Va atraure tants seguidors que sant Benet va fundar diverses comunitats pel centre d’Itàlia, i va acabar escrivint la Regla, on es detalla com ha de ser la vida monàstica i quina espiritualitat la inspira. És venerat com a sant des de ben antic i Pau VI el va nomenar copatró d’Europa el 1964.