Monjo a l’abadia benedictina de Jarrow, al nord d’Anglaterra, sant Beda el Venerable va ser l’home més savi del seu temps. No només va ensenyar i escriure sobre gairebé tots els àmbits del coneixement, com ara matemàtiques, poesia, música, filosofia, astronomia, teologia o gramàtica, sinó que es va dedicar a recopilar tot el saber del passat. Va ser així com va escriure la seva gran obra, Història eclesiàstica del poble anglès, que ofereix gran informació sobre la cristianització de les Illes britàniques. Sant Beda és igualment molt important per la traducció i les comentaris dels diferents llibres de la Bíblia. Va ser ell el primer que va començar a computar la història des del naixement de Crist. Beda el Venerable va ser canonitzat per Lleó XIII el 1899.