Ben format en filosofia clàssica i teologia, molt aviat el jove Atanasi va destacar i es va convertir en un prevere de confiança del bisbe d’Alexandria. Tant és així que va participar en el Concili de Nicea, de l’any 325, on es va definir la divinitat de Jesús. En contra del que afirmaven els arrians, que el Fill només era humà, sant Atanasi va formular la doctrina de la consubstancialitat entre el Pare i el Fill, és a dir, que tots dos participen de la mateixa naturalesa divina. Poc temps després va ser nomenat bisbe d’Alexandria, ministeri que exerciria durant 46 anys, alguns dels quals els va haver de passar a l’exili a causa de conflictes teològics i polítics. Més enllà de les qüestions doctrinals, aquest Pare de l’Església també és molt conegut per ser l’autor de la Vida de sant Antoni, un dels clàssics cristians de tots els temps.