Segons la tradició, sant Anastasi era un pagà natural de la ciutat de Lleida que va fer carrera militar a Roma, i va arribar a formar part de la guàrdia personal del mateix Dioclecià. Però quan aquest emperador va decretar la persecució dels cristians, Anastasi va quedar tan impactat pel testimoni dels màrtirs que va decidir acceptar la fe en Crist. Juntament amb ell 73 companys seus militars també es van fer batejar. Tots ells van ser arrestats i, en no voler oferir sacrificis als déus pagans i mantenir-se fidels a Crist, van ser executats. Sant Anastasi va sofrir el martiri a Badalona, ciutat de la qual és patró, així com també de la seva Lleida natal.