Al segle XVI el cisma creat per l’Església anglicana no va ser seguit per la majoria de la població d’Irlanda, que es va mantenir fidel a Roma. En aquell context continuar sent catòlic volia dir no reconèixer el monarca anglès com a cap de l’Església, i per tant ser considerat traïdor a l’estat. La fidelitat al catolicisme va tenir com a conseqüència la persecució de multitud d’irlandesos, que en nombrosos casos va acabar en el martiri. Sota el regnat d’Enric VIII i la seva filla Elisabet I, la persecució va ser especialment sagnant i es va adreçar indistintament contra laics, religiosos i clergues, inclosos diversos bisbes. La violència també es va abatre contra esglésies i sobretot convents i monestirs, molts dels quals van ser destruïts. Tots aquests màrtirs han estat beatificats o canonitzats per diversos papes, entre ells Pau VI i Joan Pau II.