En l’ambient cosmopolita de la ciutat d’Alexandria, aquesta santa es va deixar corrompre i es va convertir en prostituta. Quan tenia uns 30 anys es va afegir a un pelegrinatge a Terra Santa, però una vegada a Jerusalem, quan va voler entrar a la basílica del Sant Sepulcre, una força invisible li ho va impedir. Llavors es va encomanar a la Mare de Déu, que li va dir que es fes batejar al riu Jordà. Maria així ho va fer i a partir d’aquell dia va viure la resta de la seva vida com a eremita al desert, duent una existència de pregària i pobresa.