Segons la tradició, l’apòstol sant Jaume evangelitzava la Hispània romana però sense aconseguir gaires conversions. En arribar a Saragossa fatigat i abatut, dalt d’un pilar se li va aparèixer la Mare de Déu, que llavors encara viva, i vivia a Jerusalem amb la resta de deixebles. Amb la seva aparició Maria li va infondre ànims, i d’aquesta manera sant Jaume va començar a convertir molta gent i va arribar fins a Compostel·la. La veneració a la Mare de Déu del Pilar està documentada des del segle XIII, quan la basílica saragossana ja atreia pelegrins, i a partir d’aleshores s’hi van testimoniar diversos miracles. La Mare de Déu del Pilar és la patrona d’Aragó i de tot Espanya, i des del segle XVIII se celebra el 12 d’octubre per fer-la coincidir amb l’arribada de Cristòfol Colom a Amèrica