Els evangelis sinòptics (Mateu, Marc i Lluc) relaten l’episodi de la Transfiguració. Segons el relat d’ells tres Jesús es va retirar a una muntanya alta, sovint identificada amb el mont Tabor, a Galilea, en companyia de Pere, Jaume i Joan. En un moment determinat una llum sobrenatural ho va engolir tot: Jesús va aparèixer fulgurant i els seus vestits d’un blanc immaculat, mentre conversava amb Moisès (le Llei) i amb Elies (els profetes) sobre la passió i la resurrecció, que havien de tenir lloc a Jerusalem. Finalment, els deixebles van sentir la veu del Pare identificant Jesús com el seu Fill estimat. Aquesta escena és una prefiguració dels temps escatològics, de l’acció salvadora de Déu per mitjà de la mort i resurrecció de Jesús.