L’origen de la devoció a la Mare de Déu del Carme té l’origen al segle XIII. L’any 1251 sant Simó Stock, general de l’orde del Carmel, va tenir una visió de la Mare de Déu en què aquesta li donava un escapulari com a distintiu dels carmelites i com a element de salvació. A partir d’aquí l’escapulari carmelita i l’advocació de la Mare de Déu del Carme es van fer molt populars. El santuari marià que l’orde té al Mont Carmel, Terra Santa, es diu Stella Maris, per la qual cosa la Mare de Déu del Carme és molt celebrada a les localitats costaneres, i és la patrona dels mariners i pescadors. Les conegudes processons del Carme es fan tradicionalment en barca i apleguen nombrosos fidels arreu de la costa mediterrània de tradició catòlica.