Tot i la preponderància de la basílica del Vaticà pel fet d’acollir la tomba de sant Pere, en realitat la catedral de Roma i seu episcopal del Papa és Sant Joan del Laterà. En origen era un palau que al segle IV l’emperador Constantí va cedir als cristians i que aquests van consagrar com a església principal de la ciutat, fet que la celebració d’avui commemora. El temple es va dedicar al Salvador, a sant Joan Baptista i a sant Joan Evangelista. L’edifici actual és el resultat de diverses fases constructives al llarg de la història, per bé que la major part és d’època barroca. Sant Joan del Laterà és una de les quatre basíliques majors de Roma, juntament amb les de Sant Pere del Vaticà, Santa Maria la Major i Sant Pau Extramurs.