Jacint Orfanell dominic valencià nascut al Maestrat. Va estudiar a València, Alcalá de Henares, Lleida i
finalment Tortosa i va ser frare de l’històric convent de Santa Caterina de Barcelona. Una vegada ordenat de sacerdot va ser enviat l’any 1605 com a missioner amb altres companys dominics a les Filipines, illes on l’evangelització feta pels predicadors anteriors donava molt bon fruit. Però al cap de poc temps Jacint Orfanell va ser enviat al Japó, territori molt més impermeable a la predicació i on ja hi havia hagut persecucions i màrtirs. Va predicar per bona part del sud del Japó, especialment a l’àrea de Nagasaki, malgrat l’oposició frontal de les autoritats nipones. Després d’uns anys d’expulsions i persecucions el beat dominic va ser arrestat el 1622 i martiritzat a la foguera amb altres germans missioners i també laics. Pel seu testimoni de fe el papa Pius XI el va declarar beat l’any 1867.