De nen aquest beat italià va ser un dels primers alumnes de sant Joan Bosco. Aviat va destacar a l’hora d’assumir plenament el carisma salesià, de manera que de gran es va convertir en el segon superior general després de la mort del fundador. El beat Miquel Rua va ser un home carismàtic, conegut per ser un gran conseller espiritual i per la seva misericòrdia amb tothom. Sota el seu mandat els salesians van conèixer una admirable expansió per Itàlia i la resta d’Europa: van passar de 700 a uns 4.000, i les comunitats van créixer des de les 64 que va heretar fins a les 341. Miquel Rua va ser beatificat per Pau VI l’any 1972.